?

Log in

No account? Create an account
fofka [entries|archive|friends|userinfo]
fofka

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 16th, 2016|09:53 pm]
fofka
[Current Music |панкуху давай]

"МЕДОВИЙ ПОЛИН" - це щось середнє між Sex Pistols, Сектором Газа і українськими весільними музИками.

І це сама правдива панкуха, яку я бачив в останні роки.
Мінімум інструментів, п'ять акордів, забуті слова і дррррррррайв на сцені.
5 студійних записів зате 50 концертних і застільних відео.
В кадрі постійно алкаші і майонез.
Тексти, на жаль, в основному, про дівчат, але єсть і злоба дня про "сепаратіста", "заїбали" і "скільки буду потіти на яблуках в Польші".
Лірика і цинізм.
Сід Вішес задоволено скручується в клубочок, а я милюся до них на концерт.
Панк'c нот дед!


* в кінці цього відео взагалі шедевр
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: vivagor
2016-08-16 07:07 pm (UTC)
Тряхнули сонне царство!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: 4294967296
2016-08-17 05:41 am (UTC)

Дякую. Пошукаю...

(Reply) (Thread)